Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavebníci prepisujú cenníky. Vláde účtujú milióny

Dramatické zdraženie vstupov môže vážne ohroziť aj včasné dokončenie infraštruktúrnych stavieb

Pokračujúce zvyšovanie cien materiálov vyvoláva nepokoj na stavbách. Mnohé, predovšetkým z verejných zdrojov financované projekty, sú zviazané pevnou cenou ešte z predkrízového obdobia. Predkrízová pevná cena neodráža súčasnú mieru inflácie v odvetví a tlačí tak zhotoviteľov za hranicu schopnosti dokončiť úseky diaľnic, opravu železníc, ale aj rekonštrukcie škôl, nemocníc a ďalšej infraštruktúry.

V podpísaných zmluvách navyše na nátlak obstarávateľov chýbajú doložky, cez ktoré by sa dalo so vzniknutou situáciou vyrovnať. Stavebníci argumentujú, že vzniknutá situácia nebola predvídateľná, a od štátu chcú, aby k nej podľa toho aj pristupoval. Nárokujú si teda rádovo desiatky až stovky miliónov eur navyše oproti vysúťaženým sumám. Vláda naznačuje, že plošný pardon pre stavebníkov neplánuje a každý z nárokov prejde dôsledným posudzovaním.

Ceny vyleteli nahor

Kríza spôsobená pandémiou koronavírusu utvrdila prepad stavebnej produkcie na Slovensku. Nielenže sa stavia menej v súčasnosti, nedostatočný je podľa stavebníkov aj objem vyhlasovaných zákaziek, ktoré budú určovať tempo výstavby v nadchádzajúcich rokoch. Nedostatočnú aktivitu cítiť aj zo strany štátu, ktorý je pre tento sektor ekonomiky dôležitým klientom.

Výpadok v oblasti verejného stavebníctva bolo vlani cítiť už tretí rok po sebe. „Slovensko je podinvestovaná krajina. Do výstavby infraštruktúry dávame menej prostriedkov z HDP než okolité štáty a tým sa zvyšuje investičný dlh,“ hovorí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Nové komplikácie však zasiahli aj projekty, ktorých výstavba aktuálne prebieha. Druhá polovica roka 2021 sa niesla v znamení prudkého zdražovania vstupov. Novembrový prieskum spoločnosti CEEC Research ukázal, že zdražovanie stavebných materiálov pociťuje až 96 percent slovenských stavebných firiem. „Týka sa to farebných kovov, ocele, ale aj plastových výrobkov a podobne. Problémy vznikajú aj pre extrémny rast nákladov na naftu a elektrickú energiu,“ dodáva P. Kováčik. Dramatický rast vidieť napríklad pri drevených paletách, hliníku či plastovom granuláte.

Celý článok nájdete na https://www.trend.sk/trend-archiv/stavebnici-prepisuju-cenniky-vlade-uctuju-miliony

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline