Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sme.sk] Zamestnávatelia podporujú prijatie nových stavebných predpisov

Legislatíva má odstrániť kľúčové nedostatky a diery v stavebnom práve.

BRATISLAVA. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov a v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska podporujú prijatie navrhovaných stavebných zákonov. Ide o zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe.

Návrhy, ktoré schválila vláda, majú podľa nich potenciál odstrániť kľúčové nedostatky a diery v stavebnom práve, s ktorými sa Slovensko neúspešne borí už roky.

Legislatíva pre nové výzvy

Okrem toho zdôrazňujú, že súčasne platný stavebný zákon nedokáže reagovať na potreby súčasnosti a našej krajine už roky prináša viac škody ako úžitku.

Zamestnávatelia upozorňujú, že moderná, dynamická a konkurencieschopná krajina 21. storočia musí byť schopná pružne reagovať na nové výzvy a prispôsobiť sa novým trendom, a to aj primeranou právnou úpravou stavebného práva.

Prijatie novely stavebného zákona, ktorú schválila vláda, podporujú. Spĺňa podľa nich všetky predpoklady na to, aby zo Slovenska vybudovala krajinu s moderným, flexibilným a dynamickým stavebným trhom, z ktorého bude profitovať ekonomika, domácnosti i domáce podniky.

"Za posledných šesť rokov ide už o tretí pokus nahradiť súčasný stavebný zákon. Tieto návrhy reflektujú na reálne potreby slovenského stavebníctva a zároveň konečne predstavujú aj konkrétne riešenia problémov, na ktoré tento sektor už roky upozorňuje," tvrdí prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.

Proti ilegálnej výstavbe

Súčasný stavebný zákon roky nerieši ani problematiku stavieb postavených načierno, teda bez stavebného povolenia.

"Bizarné je, že ich dokonca umožňuje pomerne jednoducho zlegalizovať," podotkol prezident Zväze stavebných podnikateľov a člen Dozornej rady Republikovej únie zamestnávateľov Pavol Kováčik.

Zároveň vysvetlil, že v praxi sa ľudia často stretávajú s nedostatkami v kvalite a bezpečnosti stavieb či s chaosom v územných plánoch. Ďalej aj so systémovou predpojatosťou či s takmer nulovou digitalizáciou procesov a nízkou úrovňou odbornosti jednotlivých stavebných úradov. "Naproti tomu, návrhy oboch zákonov, pokiaľ ide o povoľovanie a realizáciu kvalitných a bezpečných stavieb sú progresívne a prenesú stavebnú legislatívu do 21. storočia," povedal.

Zamestnávatelia vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby predložené návrhy zákonov podporili.

Podľa zamestnávateľských organizácií tým podporia nielen výstavbu bytov, ktorých je na Slovensku dlhodobo nedostatok, ale aj budovanie infraštruktúry či znižovanie regionálnych rozdielov.

"Slovensko má všetky predpoklady na to, aby bolo pre investorov zaujímavé – ťažíme predovšetkým z výhodnej geografickej polohy. Avšak túto možnosť nevyužíva do takej miery, ako by mohlo. Práve poriadok v roztrieštených a neprehľadných územných plánoch spolu so skrátením povoľovacích procesov je kľúčovým predpokladom na to, aby investori začali stavať aj v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, vytvorili tu nové pracovné miesta a prispeli k ich rozvoju," dodal Kiraľvarga.Celý článok na https://ekonomika.sme.sk/c/22833124/zamestnavatelia-podporuju-prijatie-novych-stavebnych-predpisov.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline