Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavební podnikatelia chcú v zmluvách zohľadniť rast cien, chystajú vzorec a metodiku

Samosprávy majú rôzne skúsenosti s obstarávaním stavebných prác počas pandémie. Ako to ovplyvní slovenské čerpanie financií z EÚ?

V marci 2022 bude rok odkedy začali stúpať ceny stavebných materiálov kvôli celosvetovej pandémii koronavírusu. Po uvoľnení opatrení chceli stavbári pokračovať v prácach, ale materiál chýbal alebo vôbec nebol k dispozícii kvôli nedostatočnej výrobe. Ceny v niektorých prípadoch vystrelili hore alebo opakovane stúpali.

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve za január 2002 uvádza, že na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 9,6 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (14,2 mesiacov).

Z hľadiska výrobného zamerania sú to podniky, ktoré realizujú  inžinierske stavby (13,1 mesiacov). Z územného hľadiska podľa zistení Štatistického úradu SR v uvedenom prieskume mali najviac zazmluvnených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (12,4 mesiacov) a najmenej v Trenčianskom (5,2 mesiacov) a Trnavskom kraji (3,5 mesiacov).

TREND sa venoval téme stúpajúcich cien v rozhovore s podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie Jaroslavom Lexom. Teraz dal priestor Zväzu stavebných podnikateľov (ZSPS) a samosprávam.

Súkromný sektor, developeri, rieši takýto stav dodatkami ku zmluvám a predĺžení termínu výstavby, v krajnom prípade si nájde iného zhotoviteľa stavby. Je to procesne jednoduchšia cesta v porovnaní s verejnou správou, ktorej investície tiež zasiahli radikálne zmeny v cenách. Týka sa to rozostavaných projektov, ku ktorým boli verejné obstarávania ešte pred pandemickým rokom 2020, aj verejných obstarávaní v príprave.

Celý článok nájdete na https://reality.trend.sk/verejny-priestor/stavebni-podnikatelia-chcu-zmluvach-zohladnit-rast-cien-chystaju-vzorec-metodiku

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline