Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[webnoviny.sk] Ceny energií sú pre podniky likvidačné, priemysel požaduje od vlády okamžité otvorenie národných schém

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) vyzýva vládu na bezodkladné a rýchle zavedenie podpornej schémy pomoci pre slovenské priemyselné podniky. Súčasná situácia na trhu s energiami je dnes podľa zväzu natoľko vážna, že slovenská vláda by mala po vzore Českej republiky, ale aj ďalších štátov Európskej únie, urýchlene predstaviť vlastný plán pomoci priemyslu i ohrozeným skupinám obyvateľstva.

„Dnešné ceny energií sú pre naše podniky likvidačné. Pred dvoma rokmi elektrina stála 50 eur za MWh, plyn približne 20 eur za MWH. Obe tieto komodity dnes zdraželi 10 až 12-násobne. Do problémov sa dostávajú najmä firmy, ktoré by si za normálnych okolností mali v týchto dňoch zazmluvniť objemy energií na budúci rok. Pri uvedených cenách nie je možné, aby podniky dokázali udržať výrobu,“ konštatuje zväz.

Je to hazard

Firmám podľa neho reálne hrozí, že sa dostanú do vážnych ekonomických problémov s dopadom na zamestnanosť. Prvými negatívnymi príkladmi sú spoločnosti Slovalco a OFZ, ktoré boli nútené zavrieť výrobu. „Samozrejme, že vysoké ceny elektrickej energie pociťujú ako prvé vysoko energeticky náročné spoločnosti. Problémy ale začínajú mať už aj fabriky z chemického, sklárskeho, strojárskeho, automobilového či potravinárskeho priemyslu,“ upozornil generálny sekretár zväzu Andrej Lasz.

Návrhy Bruselu smerujúce k významnej reforme trhu s elektrinou, podľa ktorých by plyn už nemal mať tak významný vplyv na cenu elektriny, pritom podľa zväzu priemyslu určite pomôžu. Ich konečná podoba však bude vznikať ešte niekoľko týždňov. „Pasívne čakať na prijatie spoločného európskeho riešenia nie je racionálne. Je to hazard vedúci k zatváraniu ďalších spoločností, recesii a hromadnému prepúšťaniu,“ zhodnotil prezident APZD Alexej Beljajev.

Možnosti financovania

Slovenskú vládu preto priemysel žiada o okamžité otvorenie národných schém, ktoré by firmám naprieč celým priemyselným spektrom kompenzovali zvýšené náklady za energie. Opatrenia by moli byť financované z nevyčerpaných štrukturálnych fondov, z Plánu obnovy a odolnosti SR alebo z Envirofondu. Zároveň apelujú na schválenie novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá stanoví predvídateľné podmienky fungovania Envirofondu, porovnateľné s ostatnými priemyselnými krajinami únie.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy zastupuje viaceré priemyselné a dopravné zväzy, medzi inými Zväz automobilového priemyslu SRZväz strojárskeho priemyslu SRZväz elektrotechnického priemyslu SRZväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SRZväz stavebných podnikateľov SlovenskaSlovenský živnostenský zväzZväz autobusovej dopravy či Slovenskú bioplynovú asociáciu.
 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline