Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
TS: Metodika na riešenie nárastu cien stavebných materiálov pomôže stavebnému trhu

23.9.2022 Bratislava

Stavbári vítajú dnešné vydanie aktualizovaného  Metodického pokynu MDV SR č. 27/2022 k navyšovaniu cien stavebných materiálov pre stavby vo výstavbe. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska pozitívne hodnotí a oceňuje konštruktívny prístup Ministerstva dopravy a výstavby SR a obzvlášť Inštitútu dopravnej politiky MDV SR, uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik. Skutočnosť, že sa podarilo optimalizovať parametre Metodického pokynu až na druhý pokus len svedčí o tom, že v zdanlivo jednoduchom  dokumente nebolo ľahké vybalancovať a optimalizovať všetky vstupujúce vplyvy.

Pre uľahčenie výpočtu, praktického aplikovania ako aj následnej kontroly Inštitút dopravnej politiky pripravil aj  praktickú aplikačnú tabuľku na výpočet jednotkových cien, ktorá významne urýchli vecné spracovanie dopadov na jednotlivých stavbách.

Ako povedal prezident ZSPS uvedený MP je síce záväzný len pre stavby v gescii MDV SR ale verí, že ho využijú všetci verejní obstarávatelia  na Slovensku, ktorí majú rozostavené stavby a ktorým aplikácia Metodického pokynu pomôže vyriešiť aktuálne dopady cien pre ekonomiku, v mnohých prípadoch aj prežitie firiem a predovšetkým udržať zamestnanosť. Investorom tento Metodický pokyn dáva do ruky nástroj, ako rozbehnuté stavby dokončiť.


Aktualizovaný Metodický pokyn MDV SR č. 27/2022 je k dňu 23.9.2022 účinný a nahrádza pôvodný Metodický pokyn MDV SR č. 22/2022. Metodický pokyn je uverejnený na webovej stránke MDV SR v časti Inštitútu dopravnej politiky. Na tomto odkaze sa nachádza platné znenie metodického pokynu ako aj predpripravený automatizovaný súbor (excel) na výpočet hodnôt navýšenia, ktorý MDV SR požaduje používať pre zjednodušenie výpočtu a jeho jednotnosť.

Pokyny k práci s excelovou tabuľkou pre výpočet navýšenia:

Na výpočet celkového navýšenia za materiály na karte „Výpočet“ (bunka I33) je potrebné v predpripravenom exceli vyplniť vo vrchnej časti kvartály, informáciu či zmluva obsahuje indexáciu (áno/nie) a ak áno, tak aj jej hodnotu (bunka C7) a následne hodnoty pôvodných jednotkových cien materiálu a jeho množstvo. Systém potom automaticky vypočíta navýšenú jednotkovú cenu a súčty. Excel obsahuje pre prípad potreby aj kartu zhrnutia údajov vhodnú na tlač ako podklad (automatizovane sa vyplnia údaje na základe karty „Výpočet“). V tomto excelovom súbore sa zároveň nachádza aj karta na výpočet jednotkovej ceny podľa 6c (reverzný prepočet), kde stačí vyplniť kvartály a hodnoty jednotkových cien na základe najbližšej faktúry a systém automaticky pridelí indexy a vypočíta jednotkovú cenu pre obdobie t0.

V rámci MP 19/2022 bol doplnený obdobný predpripravený súbor (excel) na výpočet indexácie.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline