Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[odpady-portal.sk] O 20 rokov budú stavby výhradne z recyklovaných materiálov, tvrdí zástupca stavebníkov

14.10.2022 | Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska si myslí, že treba viac využívať miestne surovinové zdroje a ekonomické náklady nemôžu byť jediným kritériom pri stavebných projektoch.

Stavebný odpad tvorí veľkú časť vytvoreného objemu všetkého odpadu. Podiel výkopovej zeminy, kameniva, betónu, tehál, či keramiky sa odhaduje na zhruba 40 percent.

Tento materiál končí na skládkach a často aj mimo nich. Pritom ide spravidla o dobre využiteľnú surovinu pre ďalšie produkty v stavebníctve. Zároveň rastú ceny komodít a tovarov a výnimkou nie je ani sektor výstavby.

„Je a bude tu menší nedostatok stavebných materiálov, ktoré budú zároveň drahšie. O to viac je nielen povinnosťou, ale aj ekonomickou výhodou ich efektívna recyklácia,“ uviedol na konferencii Odpadové hospodárstvo 2022 Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Pri niektorých materiáloch sú recyklácia a opätovné využívanie vítané, pri iných to však ešte nejde. „Nepoznáme zatiaľ technológie, aby sa v plnej miere mohli používať iba recyklovateľné materiály. Napríklad mostné konštrukcie vyžadujú aj používanie primárnych materiálov, podobne je to pri skeletoch budov, či povrchoch ciest.“

Podľa zástupcu stavebného odvetvia budú budovy v budúcnosti nielen energeticky pasívne, ale aktívne generovať energie. Trendom je aj znižovanie množstva vytváraného odpadu pri výstavbe, či nahrádzanie primárnych surovín recyklovanými stavebnými materiálmi.

„Je to dlhodobý proces. V priebehu 15 – 20 rokov sa stavby budú stavať výhradne z recyklovaných materiálov. Mnohé v súčasnosti používané produkty spaľovania už nebudú k dispozícii a bude treba nájsť technické riešenia, ako ich nahradiť.“

Stavbári sa podľa P. Kováčika musia pripraviť na to, že slinok aj troska z vysokých pecí, ktoré sa používanú pri výrobe cementu, sa budú nahradzovať. Zmeny pri výrobe cementu zasiahnu aj ostatné stavebné materiály.

Prebiehajúcou zmenou je aj nahradzovanie asfaltových vozoviek cementobetónovým materiálom. „Okrem lepších jazdných parametrov majú tieto vozovky aj nižšiu uhlíkovú stopu a ukazuje sa, že už sú aj ekonomicky výhodnejšie z pohľadu celoživotného cyklu.“

Celý článok si môžete prečítať na https://www.odpady-portal.sk/Dokument/107046/stavebny-odpad-recyklovane-materialy.aspx

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline