Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[webnoviny.sk] Ceny materiálov sa už nevrátia na úroveň spred krízy, predpokladá Zväz stavebných podnikateľov

7.1.2023 | Nestabilita cien stavebných materiálov a energií sa bude v roku 2023 zmenšovať, avšak ceny sa už nevrátia na predkrízovú úroveň.

 Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) to predpokladá v súvislosti s dramatickým zvýšením cien energií, stavebných materiálov a výrobkov v uplynulých dvoch rokoch.

Rast cien a nedostatok

„Zasiahlo to domáce aj medzinárodné trhy. Ide o enormný nárast cien, ktorý bol spojený aj s nedostatkom niektorých materiálov. Aj v súčasnosti evidujeme zvýšené ceny stavebných materiálov od 20 % až do 150 % k cenovej úrovni roka 2020,“ priblížil pre agentúru SITA prezident profesijnej organizácie stavbárov Pavol Kováčik.

ZSPS preto vlani pripravil návrhy metodických pokynov na riešenie nárastu cien stavebných materiálov pri dopravných a pozemných stavbách.

V súčasnosti spolu s Ministerstvom dopravy SR riešia praktické otázky implementácie najmä metodického pokynu na realizovaných stavbách, pretože od jeho vydania vlani v septembri do súčasnosti zatiaľ nebol rozsiahlejšie uplatnený tak, ako sa predpokladalo.

 „Z pohľadu výsledkov bol rok 2022 pre stavebníctvo na Slovensku rokom stabilizácie. Stavebná produkcia po troch rokoch kumulovaného prepadu o viac ako 25 % prestala klesať. To dáva predpoklad pre mierny optimizmus do roku 2023,“ zhodnotil Kováčik.

Významný rok

Minulý rok označil pre slovenské stavebníctvo za významný hlavne z dôvodu prijatia kľúčových legislatívnych zmien, parlament napríklad schválil nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré budú účinné od apríla 2024.

„Pandémiu koronavírusu v roku 2022 nahradili energetická kríza, rekordná inflácia, nedostupnosť stavebných materiálov, vojenský konflikt na Ukrajine. Uvedené okolnosti výrazne sťažili podnikania aj v stavebníctve,“ upozornil prezident ZSPS.

Napriek tomu sa podľa neho darilo bytovej výstavbe, opravám a údržbe, kde sa prejavuje dlhodobý veľký deficit bytov v ekonomicky rýchlo sa rozvíjajúcich regiónoch.

„V dopravnej infraštruktúre by sa malo podariť vyčerpať Operačný program Integrovaná infraštruktúra, horšou je nulová účasť Slovenska na nových projektoch financovaných z fondu CEF – Nástroj na prepojenie Európy,“ podotkol Kováčik.

Ubúda kvalifikovaná sila

V prípade Integrovaného regionálneho operačného programu sa podľa neho naplno potvrdili ich obavy z nečerpania, ktoré predniesli ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí) pred rokom.

 „Jej prísľuby o náprave sa nenaplnili a Slovensko v komunálnych investíciách neprestavia niekoľko sto miliónov eur,“ očakáva šéf zväzu.
 

Stavebníctvo na Slovensku je aj významným zdrojom práce a zamestnanosti, vlani v tomto sektore pracovalo 155-tisíc ľudí a ďalších približne stotisíc v naviazaných odvetviach výroby stavebných hmôt, v doprave a službách.

„Problém máme už niekoľko rokov s úbytkom kvalifikovaných pracovníkov, ktorí odchádzajú do dôchodku alebo si nachádzajú zamestnanie v priemysle či v okolitých štátoch, predovšetkým na stavbách v Česku a Nemecku. Naše školstvo za posledných dvadsať rokov produkuje menej stavbárov než je prirodzený úbytok,“ uzavrel prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Prevzaté z https://www.webnoviny.sk/vrealitach/ceny-materialov-sa-uz-nevratia-na-uroven-spred-krizy-predpoklada-zvaz-stavebnych-podnikatelov/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline