Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavbári by privítali jednotné riešenie zmien a problémov, bráni tomu silný rezortizmus

10.4.2023 | Šéf zväzu stavebníkov Pavol Kováčik upozornil najmä na roztrieštenosť kompetencií a nedostatočnú komunikáciu medzi ministerstvami

Odvetvie stavebníctva popri chýbajúcich kvalifikovaných remeselníkoch veľmi nepriaznivo pociťuje aj rozdrobenie právomocí v jednotlivých oblastiach medzi viaceré rezorty. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) by privítal integrovaného lídra pri komplexnom riešení všetkých zmien a problémov v tomto sektore.

„Stavebné výrobky zostali na ministerstve dopravy, problematika odpadu je na ministerstve životného prostredia a energetických výrobkov je na hospodárstve. Problematika patrí medzi jednotlivé ministerstvá a každé si rieši svoju oblasť bez dostatočnej koordinácie a synergie navzájom,“ povedal prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Prevládajúci rezortizmus podľa neho v súčasnosti cítiť oveľa viac, namiesto potrebných integrovaných riešení. „Nie je možné dosiahnuť výsledok len partikulárnymi riešeniami, ktoré si jednotlivé ministerstvá odohrajú akoby povinné jazdy, ale v zásade sa riešenia neprepoja,“ upozornil šéf profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.trend.sk/spravy/stavbari-privitali-jednotne-riesenie-zmien-problemov

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline