Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Zástupcovia zamestnávateľov i zamestnancov v stavebnom sektore podpísali dodatok kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Integrovaný odborový zväz (IOZ) podpísali konečné znenie dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 až 2024.

Zvýšenie mzdových taríf

Dodatok v utorok potvrdili prezident ZSPS Pavol Kováčik a predsedníčka IOZ Marta Brodzianska v prítomnosti vyjednávačov oboch zväzov. Agentúru SITA o tom informovala profesijná organizácia zamestnávateľov v stavebníctve.

Dodatok upravuje zvýšenie mzdových taríf pre zamestnancov, zakomponovanie mzdových zvýhodnení za nočnú prácu, prácu v sobotu a v nedeľu a aktualizovanie ustanovenia o dovolenke v súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce.

Zástupcovia zamestnávateľov i zamestnancov v stavebnom sektore sa predtým dohodli na vzájomne akceptovateľných riešeniach a konečnom znení dodatku.

Verejné zdroje

Obaja partneri na stretnutí konštatovali, že štát naďalej toleruje obchádzanie závislej práce v pracovnom pomere živnosťou aj na stavbách financovaných z verejných zdrojov.

„Veď len samotný údaj o dosahovanej priemernej mzde v stavebníctve je vo vzťahu k iným odvetviam hrubo skreslený a vyžaduje si oddelenie údajov o živnostníkoch a zamestnancoch,“ uviedol Pavol Kováčik.

Negatívny vplyv na kondíciu stavebných firiem na Slovensku, ako aj na mzdy zamestnancov, má podľa ZSPS aj naďalej pretrvávajúci, ale už neudržateľný a vyspelými štátmi Európskej únie opustený princíp verejného obstarávania stavebných prác za najnižšiu ponukovú cenu, bez ohľadu na podmienky zhotovovania či kvalitu.

Stavbári považujú za problém aj pomalé riešenie kompenzácií enormného zvýšenia cien stavebných materiálov v rokoch 2020 až 2022 na verejných stavbách.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline