Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Stavbári volajú po profesionalizácii povoľovacích procesov v stavebníctve, patria podľa nich štátu a nie samospráve

18.4.2023 | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) považuje za potrebnú profesionalizáciu povoľovacích procesov v stavebníctve, od myšlienky až po stavebné povolenie, realizáciu a kolaudáciu.

Prezident profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebnom sektore Pavol Kováčik konkretizoval, že profesionalizovať treba určite územné konania, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stavebné konania, inšpekciu alebo dozorovú činnosť a kolaudačné konania.

Zlá skúsenosť so samosprávami

Aj preto podľa neho podporili vznik nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV). „Máme za to, že povoľovacie procesy patria štátnej správe,“ povedal pre agentúru SITA Kováčik.

V súvislosti s novými zákonmi o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré od apríla budúceho roka nahradia takmer polstoročný stavebný zákon, bude o povoľovaní stavieb po rokoch opäť rozhodovať štát a už nie mestá a obce.

Podľa prezidenta ZSPS so samosprávami nebola v tejto oblasti historicky dobrá skúsenosť.

„Nefungovalo to a aj odborné nároky, ktoré prinášajú technologické zmeny a požiadavky, zvyšujú nároky na kvalifikáciu. To je určite pozitívne, to schvaľujeme,“ dodal k presunu kompetencií zo samospráv späť na štát Kováčik.

Úrad prevzal kompetencie

Stavebníctvo však podľa neho nie je len o povoľovaní stavieb, ale aj o celom rade ďalších problematík.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu prevzal pôsobnosť v týchto oblastiach aj v majetkovo-právnom vysporiadaní od Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Z jeho názvu tak od začiatku tohto roka vypadla výstavba, hoci popri viacerých iných odvetviach má v kompetencii stále aj stavebnú správu a verejné práce, či bytovú politiku, stavebníctvo a mestský rozvoj.

Prevzaté z: https://sita.sk/vrealitach/stavbari-volaju-po-profesionalizacii-povolovacich-procesov-v-stavebnictve-patria-podla-nich-statu-a-nie-samosprave/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline