Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[hnonline.sk] Doležal ocenil podporu odborníkov pri zákone o urýchlení výstavby diaľnic

Názorový rozpor medzi ministerstvom dopravy a Útvarom hodnoty za peniaze sa rozprúdil po tom, ako prezidentka vetovala novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach.

Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) privítal podporu od odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska či Slovenskej komory stavebných inžinierov. Tí vo svojich stanoviskách tvrdia, že novela zákona 669 pomôže rýchlejšej výstavbe diaľnic. 

"Vážim si, že odborné autority v stavebnom odvetví a v akademickej obci vyjadrili podporu našim krokom. Jasne totiž hovoria, že je nemysliteľné, aby nám budovanie diaľnic trvalo tak dlho, ako dnes. Od začiatku prípravy po koniec výstavby je to priemerne 14 rokov. Žiaľ, súčasné zákony nám nedovoľujú byť rýchlejší, preto sa ich snažíme zmeniť," uviedol Doležal.

Názorový rozpor medzi ministerstvom dopravy a Útvarom hodnoty za peniaze sa rozprúdil po tom, ako prezidentka Zuzana Čaputová minulý týždeň vetovala novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Odborníci upozornili na to, že pri súčasnom trende rastu cien stavebných materiálov môže práve omeškanie prípravy stavieb viesť k neefektívnemu vynakladaniu verejných financií. Dôležité je podľa nich brať ohľad aj na to, že výstavba sa v mnohých prípadoch dotkne menej rozvinutých regiónov, ktoré potrebujú socio-ekonomické benefity spojené s výstavbou diaľnic pocítiť čo najskôr.

"Musíme si uvedomiť, že počet áut z roka na rok rastie, to znamená, že situácia v mestách a obciach na hlavných ťahoch, ktoré nemajú obchvat alebo diaľnicu, je z roka na rok horšia. My im ponúkame úľavu v niektorých prípadoch až o 18 mesiacov skôr," dodal minister.

Novela zákona z dielne ministerstva dopravy má urýchliť prípravu kľúčových úsekov diaľnic D1 Turany – Hubová, D3 na Kysuciach a R4 od Prešova po hranice s Poľskom.

Novela upravuje povinnosť pri vypracovaní jednej zo štúdií uskutočniteľnosti, ktorá sa po novom nebude realizovať pred územným konaním, ale až po ňom, vďaka čomu sa dá ušetriť až 18 mesiacov.

O prelomení veta prezidentky a opätovnom schválení novely budú poslanci parlamentu hlasovať na nadchádzajúcej májovej schôdzi

Prevzaté z https://hn24.hnonline.sk/hn24/96079395-dolezal-ocenil-podporu-odbornikov-pri-zakone-o-urychleni-vystavby-dialnic

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline