Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Brusel vyžaduje klimaticky neutrálne budovy. Sú výzvou pre developerov aj realitných maklérov

14.6.2023 | Hráči na stavebnom a realitnom trhu sú čoraz viac konfrontovaní so „zelenou“ problematikou, udržateľnosť sa stane prioritou. Kľúčové bude zdôrazniť reálne prínosy a úspory pre klientov

Čím novší bytový dom, tým ekologickejší. Európa sa snaží znižovať emisie skleníkových plynov dlhodobo, preto sprísňovanie podmienok pre novú výstavbu nie je ani na Slovensku žiadnou novinkou. Súvisí to s ochranou životného prostredia, ako aj šetrením energetických zdrojov.

Celoeurópske sprísňovanie energetických noriem neminulo ani náš realitný trh. Od 1. januára 2021 platí zmena zákona o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorej všetky novostavby musia spadať pod energetickú triedu A0, teda pripúšťajú maximálne 54 kilowatthodín (kWh) energie ročne potrebnej na meter štvorcový.

Energetické normy pre všetky typy budov sa postupne sprísňovali už od roku 2012, kedy bola prijatá novela o zavedení energetických noriem postupne. Prvá vstúpila do platnosti v januári 2013 (týkala sa nízkoenergetických budov), ďalšia prišla na rad v roku 2016 (dotkla sa ultranízkoenergetických budov).

Prísne európske normy

Európske budovy na svoju prevádzku spotrebujú asi 40 percent všetkej vyrobenej energie. V rodinných domoch pripadá až 70 percent na vykurovanie. Ďalších 20 percent sa spotrebuje na prípravu teplej vody a asi 10 percent na osvetlenie a fungovanie spotrebičov. Priestor na šetrenie energiami a zabrzdenie klimatických zmien tu určite existuje, otázne je ich rýchle zavádzanie do praxe, bez ohľadu na existujúcu lokálnu infraštruktúru.

Prevzaté z https://www.trend.sk/financie/brusel-vyzaduje-klimaticky-neutralne-budovy-su-vyzvou-pre-developerov-aj-realitnych-maklerov

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline