Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Čo očakávajú podnikatelia od budúcej vlády? V ankete odpovedajú zástupcovia sféry biznisu

16.6.2023 | Firmy potrebujú väčšiu predvídateľnosť legislatívy, odborné diskusie pri príprave nových zákonov a väčší záujem o ich potreby

Očakávali lepšie podmienky v podnikaní, ale opak sa stal pravdou. Bývalá vláda Eduarda Hegera legislatívu pre biznis nevylepšila. Chaos, aký podnikatelia zažívali v legislatíve za posledné obdobie, bol bezprecedentný.

Chýbali diskusie s odborníkmi, množstvo zákonov sa schválilo v skrátenom legislatívnom konaní, predvídateľnosť bola nulová. Bude v blízkom období lepšie? TREND sa na to zástupov rôznych zväzov spýtal priamo s otázkou. Čo považujete za potrebné zmeniť či upraviť pre podnikateľský sektor v ďalšom období, aby sa firmám fungovalo lepšie? Prinášame ich odpovede.

Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

V tomto kontexte považujeme za nesmierne dôležité opätovne poukázať na to, aby bol legislatívny proces transparentný, participatívny a predvídateľný. Stabilné, otvorené a zreteľné legislatívne prostredie pomáha podnikateľským subjektom a jednotlivcom orientovať sa v zákonoch, ako aj znížiť byrokraciu a zmätok, ktorý spôsobuje ich častá novelizácia.

Práve z tohto dôvodu by mala byť nevyhnutnou súčasťou takejto konsolidácie snaha o minimalizáciu noviel zákonov a snaha o dodržiavanie nastavených pravidiel, predovšetkým zo strany subjektov disponujúcich právom legislatívnej iniciatívy. Opakovane navrhujeme riešenia, napríklad spomínaný návrh, že všetky poslanecké návrhy musia prejsť aj medzirezortným pripomienkovým konaním, čo by malo zabezpečiť aj verejnú diskusiu, ako aj stanoviská sociálnych partnerov.

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Za ostatné mesiace sme boli často svedkami toho, že zásadné zmeny sa uskutočňovali bez možnosti odbornej konzultácie a pripomienkovania zo strany slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Namiesto štandardného zapojenia sa do medzirezortného pripomienkového konania sa kľúčové zmeny predkladali na poslednú chvíľu v rámci poslaneckých návrhov. Trváme na diskusii s odbornou verejnosťou, bez ohľadu na vládnu garnitúru a ľudí vo vedení ministerstva pôdohospodárstva.

Slovenským poľnohospodárom a potravinárom pomôže vypracovanie a spustenie schém štátnej pomoci a každoročné vyčlenenie finančných zdrojov na tento účel minimálne v objeme 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Adresné štátne pomoci sa musia stať samozrejmou účasťou výdavkovej časti štátneho rozpočtu. Vzhľadom na súčasný legislatívny proces by sme privítali aj zmrazenie príplatkov pre zamestnancov.

Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Potrebujeme sa dostať na rovnakú štartovaciu čiaru s podnikmi v ostatných európskych krajinách. Naše firmy významne strácajú na konkurencieschopnosti v dôsledku zlých alebo neskorých rozhodnutí vlády. Vidíme to napríklad na nedostatočnej energetickej pomoci.

Prevzaté z https://www.trend.sk/biznis/co-ocakavaju-podnikatelia-buducej-vlady-ankete-odpovedaju-zastupcovia-sfery-biznisu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline