Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[fad.stuba.sk] UDALOSŤ: ABF Bakalár roka 2023

19.6.2023 | Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 17. ročník  Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2023 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce  bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba,  Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Vodné stavby a vodné hospodárstvo, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri  skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania. Zriaďovateľ Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Spoluzriaďovatelia Ceny: 

∙ Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – súčasne aj hlavný sponzor ceny, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Spolok architektov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov

Súťaž sa organizuje v sekciách:  

  1. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba, 
  2. sekcia – Pozemné stavby, 
  3. sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby, 
  4. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo. 

Kritériá hodnotenia prác: 

- tvorivý prístup k riešenému problému
- komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia
- originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia

Zúčastnené fakulty:  

  1. Stavebná fakulta STU v Bratislave, 
  2. Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, 
  3. Stavebná fakulta TU v Košiciach, 
  4. Fakulta umení TU v Košiciach, Katedra architektúry, 
  5. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. 


Každá z fakúlt vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac tri záverečné bakalárske práce v každej  sekcii. Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti (absolventi) akreditovaných študijných programov vrátane medziodborových príslušnej fakulty. 

Odovzdanie prihlášok a prác organizátorovi Ceny: 

∙ prihlášky a záverečné práce odovzdajú zúčastnené fakulty organizátorovi súťaže na adresu: 

Stavebná fakulta TUKE 
Bc. Viera Menyhértová,  
Referát pre vzdelávanie 
Vysokoškolská 4, 04200 Košice
T: +421556024176 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

∙ vyplnenú opečiatkovanú záväznú prihlášku odovzdajú fakulty najneskôr do 14. septembra 2023,  ∙ kompletnú dokumentáciu troch, nezávislou fakultnou komisiou vybraných, záverečných  bakalárskych prác do 30. septembra 2023 (fakultné kolá)

∙ technická dokumentácia každej odovzdávanej práce pozostáva: záverečnej bakalárskej práce, anotácie, zdôvodnenia prihlásenia do Ceny (vypracované fakultnou komisiou), vizualizácie na USB  (formát A4, 300 dpi) – týkajú sa len sekcií I a II, max. 4 ks foto fyzických modelov ako súčasť  technickej dokumentácie aj v elektronickej forme, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm (na výšku) slúžiaci k prezentácii na výstave všetkých záverečných bakalárskych prác vytvoreného  podľa etalónu postera. Poster sa doručí organizátorovi stočený v tube spolu so záverečnou  bakalárskou prácou a príslušnými dokumentmi. 

Odmeny za ocenené práce v jednotlivých sekciách:  
- prvé miesto á 500 EUR 
- druhé miesto á 250 EUR 
- tretie miesto á 150 EUR  

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2024 v sídle organizátora Ceny – Stavebná Fakulta TU v Košiciach.  

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej  školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách,  v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých ďalších známych odborných periodikách a na  ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.  

Prevzaté z https://www.fad.stuba.sk/aktuality/udalost-abf-bakalar-roka-2023.html?page_id=11687

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline