Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Búrka prichádza z parlamentu. Legislatívna smršť, chaos a neistota poznačili biznis

21.6.2023 | Podnikatelia tŕpnu, čo na nich ešte vymyslia poslanci odviazaní z koaličnej reťaze. Politici by mali menej politikárčiť, viac pracovať pre štát a schvaľovať kvalitné zákony

Takú legislatívnu smršť, akú v posledných troch rokoch zažívalo Slovensko, si podnikatelia nepamätajú. Upozorňovali na to rôzne podnikateľské združenia dlhé mesiace, ukazujú na to aj rôzne prieskumy. A keďže krajinu čakajú v septembri parlamentné voľby, aktivita poslancov na ich zviditeľnenie prinášaním rôznych populistických návrhov sa v tomto roku ďalej výrazne zvýšila.

Výsledkom bol v máji viac ako 240-bodový program parlamentu. Mnohé poslanecké návrhy prinášali zákony, ktoré by opäť bez snahy o diskusiu s odbornou verejnosťou výrazne zasiahli do štátneho rozpočtu. Každé zasadnutie parlamentu vnímajú podnikatelia s obavami, aké ďalšie prekvapenie im môžu poslanci pripraviť.

„Medzi stovkami návrhov zákonov v parlamente sú napríklad také, ktoré regulujú marže či dokonca ceny obchodníkov, návrh špeciálneho odvodu, ktorý už pol roka zneisťuje viaceré sektory a odrádza ich od investícií, ale aj schvaľovanie ďalších rozpočtovo nekrytých výdavkov, ktorými si politici za budúce dane kupujú voličov,“ konštatoval pre TREND prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Solík. Sľuby o prijímaní hospodársko-politických rozhodnutí na základe faktov a dát zostali na papieri. Realitou sú neodborné novely narýchlo schvaľované v parlamente.

Problémov je z pohľadu podnikateľského prostredia mnoho. Obchádzanie legislatívneho procesu, nevyčísľovanie dosahov a absencia diskusie so zainteresovanými stranami. Zásadne sa zhoršila celková kvalita prijímanej legislatívy. „Často sme videli reparáty, a to nielen v poslednom období. Prevládla schizofrenická politika, keď sa na jednej strane prijímali antibyrokratické balíčky, na druhej strane sa zavádzali v minulosti zrušené povinnosti, ale pribúdali aj nové,“ uviedol J. Solík.

Nesplnené sľuby politikov

Situáciu, ktorá vládne v praxi, ukázal aj najnovší Ekonomický prieskum Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Komunikáciu vlády s inštitúciami podnikateľského sektora hodnotilo pozitívne v roku 2022 len jedno percento respondentov, čo je najnižšia hodnota od roku 2010. Negatívne ju hodnotilo 59 percent respondentov, čo je zasa najvyšší podiel takýchto odpovedí od toho istého roka.

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si prečítate na: https://www.trend.sk/biznis/burka-prichadza-parlamentu-legislativna-smrst-chaos-neistota-poznacili-biznis

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline