Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[rtvs.sk] Z prvej ruky: Parlament presadil zmenu povoľovacích procesov stavieb

22.6.2023 | Hostia: Pavol Kováčik (prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska) a Ivana Figuli (právnička organizácie Via Iuris). | Povoľovacie procesy stavieb čaká veľká zmena. Poslanci prelomili veto prezidentky a opätovne schválili novelizáciu zákonov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sú súčasťou reformy stavebnej legislatívy. Viaceré procesy by sa mali po novom zjednotiť do integrovaného povoľovania stavieb, vrátane procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Podľa kritikov je novela v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenska a uprednostňuje záujmy developerov na úkor ochrany prírody a práv občanov. Stavitelia naopak dlhodobo poukazujú, že povoľovanie na Slovensku trvá neúmerne dlho, čím prichádzame o investície a brzdíme hospodársky rast. Ako sa zmení systém povoľovania nových stavieb? Budú sa môcť občania naďalej efektívne brániť voči neželanej výstavbe? Bude mať novela zákonov dohru pred európsykmi orgánmi? 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/2081529

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline