Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Slovenskí odborníci posunuli smart energetické systémy budov opäť bližšie k praxi

23.6.2023 | V uplynulom týždni sa aj slovenskí odborníci z oblasti stavebníctva a energetiky zapojili do riešenia niekoľkých európskych projektov, ktoré sú súčasťou Akčného plánu Európskej komisie na využitie obnoviteľných zdrojov energie a zníženie závislosti EÚ na dovoze plynu z Ruska.

Na stole boli dva projekty

Dejiskom stretnutia bola portugalská univerzita v Coimbre a členovia európskeho konzorcia v odbornom zložení zo Španielska, Portugalska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Českej republiky, a tiež zo Slovenska v zastúpení  Zväzu stavebných podnikateľov Slovenka (ZSPS) a spoločnosti ViaEuropa, analyzovali riešenia pre dva kľúčové projekty EÚ: BungEES, ktorý sa zameriava na testovanie nových smart energetických systémov a REPowerE(d)U, projekt zameraný na vyškolenie odborníkov na realizáciu týchto smart energetických systémov.

Pre Slovensko je dôležité aktívne sa zapájať do takýchto spoluprác a riešení, aj ako uviedol Prezident ZSPS Pavol Kováčik, „Slovensko má unikátnu možnosť byť priamo pri vývoji a preberaní skúseností z realizácie inteligentných systémov, ktoré v Európe už súhrnne majú 10 miliónov spotrebiteľov. Práve takéto spolupráce a prenos overených skúseností je potrebné zo strany štátu podporovať ako aj aktívne sa do nich zo strany štátu zapájať.

V prospech tepelných čerpadiel

Predmetom diskusii boli riešenia a obchodné modely pre integrované smart energetické služby, ktoré dokážu prepojiť opatrenia v oblasti energetického výkonu aktívnych budov (budov, ktoré dodávajú do siete viac energie ako z nej odoberajú) s decentralizovanou produkciou elektrickej energie v budovách z obnoviteľných zdrojov (najmä slnečná a veterná energia).

Tiež skladovaním elektrickej energie v budovách, vrátane jej využitia pri nabíjaní elektromobilov, vytváraním a manažmentom flexibility v spotrebe, ktorá je potrebná pre energetické systémy. Inteligentný manažment výroby a spotreby energie v energetickom spoločenstve prináša ďalšie zníženie nákladov na energie o 30-65%, prípadne sa stáva zdrojom príjmov pre domácnosti.

Projekt zahŕňa úlohu náhrady plynových kotlov za tepelné čerpadlá a výsledky riešenia poukazujú na významnú pridanú hodnotu ich prepojenia s obnoviteľnými zdrojmi a úložiskami energie.

„Zúčastnené krajiny Západnej Európy už v tejto oblasti značne pokročili, kým Slovensko s náhradou plynu stále otáľa,“ pokračuje Kováčik, pričom verí, že aj Slovensko bude pokračovať v reálnom uplatňovaní legislatívy a programov EÚ zameraných na klimatickú neutralitu v praxi a začne konať aktívnejšie k náhrade dovozu plynu z Ruska a energetickej sebestačnosti.

Ďalšie inovačné snahy v stavebníctve

Konzorcium sa na stretnutí v neposlednom rade venovalo aj projektu REPowerE(d)U, ktorý s využitím rozšírenej reality XR umožní, aby školiteľ, priamo zo svojej krajiny, či miesta práce, školil alebo preskúšaval technikov v rôznych krajinách Európy, a to bez osobného kontaktu.

XR je technológia sa už v niektorých odvetviach využíva bežne a jej ambíciou je využívať ju aj priamo na stavbe, či pri školeniach BOZP.

Tieto aj podobné inovačné snahy v stavebníctve môžu Slovensku len dopomôcť k jeho rastu.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/slovenski-odbornici-posunuli-smart-energeticke-systemy-budov-opat-blizsie-k-praxi/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline