Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavebné firmy by mali platiť mzdy ľuďom, ktorým ich nezaplatí subdodávateľ. Biznis to nechápe

 13.7.2023 | Zamestnanci v stavebníctve majú mať lepšie garantované právo na mzdu najviac v sume minimálnej mzdy. Odborníci z praxe upozorňujú, že zámer má viacero sporných háčikov

Pracovníkom v stavebníctve, ktorým ich zamestnávateľ – subdodávateľ stavby – nevyplatil mzdu, budú môcť od budúceho roka požadovať o vyplatenie mzdy alebo jej časti aj od hlavného dodávateľa služby. Pôjde o stavebné práce týkajúce sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov.

Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť od januára 2024.

Zmena v právnej úprave je odvodená od pravidiel týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb zamestnávateľmi, ktorí posielajú svojich zamestnancov do inej krajiny napríklad zo Slovenska do Rumunska, konštatuje pre TREND Kristína Korenková, hovorkyňa rezortu práce.

„Európska komisia (EK) považuje za potrebné, aby sa rovnaké pravidlá uplatňovali aj v prípade vnútroštátnych situácií. Tým sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie medzi slovenskými a zahraničnými subjektmi a zamedzí sa bariéram pre cezhraničné poskytovanie služieb,“ spresňuje.

Keďže Slovensko má podľa EK nastaviť rovnaké pravidlá pre zodpovednosť za vyplatenie mzdy bez ohľadu na to, či si slovenský dodávateľ služby vybral cezhraničného alebo slovenského poskytovateľa služby (priamy subdodávateľ) a táto povinnosť zavedenia spoločnej zodpovednosti sa týka len stavebného sektora, rezort práce rozhodol, že pravidlá sa budú reálne vzťahovať len na tento sektor.

„Ak by štát nevyhovel požiadavke Európskej komisie, táto by mohla podať žalobu na Súdny dvor EÚ, keďže išlo o finálne štádium konania voči Slovensku,“ poznamenáva hovorkyňa.

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si prečítate na: https://www.trend.sk/biznis/stavebne-firmy-mali-platit-mzdy-ludom-ktorym-ich-nezaplati-subdodavatel-biznis-to-nechape

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline