Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Stavebníctvo na Slovensku potrebuje pracovníkov pre potreby digitálnej doby, chýbajú aj investície

Dlhodobo nedostatočný podiel investícií a zapájania inovatívnych nástrojov vo výstavbe sa negatívne prejavuje v klesajúcej konkurencieschopnosti slovenských stavebných podnikov.

Súvisí s tým aj nižšia produktivita práce v stavebníctve. Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve stúpa.

Rozvoj talentov v odvetví

„Hovoríme o viac ako 4-tisíc voľných pracovných pozíciách, pričom podľa našich prieskumov môže už do dvoch rokov na Slovensku v sektore chýbať viac ako 20-tisíc pracovníkov, upozornil. Ako podotkol, naša krajina sa musí zamerať aj na systémové budovanie politiky prilákania a rozvoja talentov v odvetví.

ZSPS, ako jeden z partnerov projektu, uviedol pre agentúru SITA, že dlhodobo aktívne podporuje spoluprácu medzi strednými školami a zamestnávateľmi v stavebníctve. Cieľom je zabezpečiť dostatok kvalifikovaných pracovníkov pre potreby digitálnej doby.

„Na to, aby sme súčasnú situáciu zmenili, je potrebné zásadné zvýšenie produktivity práce zavádzaním inovatívnych nástrojov a spriemyselnenie stavebnej výroby,“ hovorí Kováčik.

Zapájanie umelej inteligencie

Podľa neho automatizácia, robotizácia, 3D tlač, zapájanie umelej inteligencie do procesu výstavby či prefabrikácia a stavebná výroba mimo staveniska, to všetko sú už v zahraničí úplne bežné nástroje, ktoré v stavebníctve nachádzajú uplatnenie a zásadne zvyšujú jeho produktivitu.

Na technologický pokrok a zavádzanie nových výrobných postupov, ako aj s nimi súvisiacimi zmenami na pracovnom trhu podľa ZSPS musí reflektovať aj vzdelávací systém.

Aj o týchto témach diskutovali riaditelia škôl, pedagógovia, odborníci z praxe a ďalší partneri projektu DoubleDecker na spomínanom regionálnom workshope na Strednej odbornej škole remesiel a služieb v Poprade.

Systém celoživotného vzdelávania

ZSPS zdôraznil, že je nevyhnutné vybudovať systém celoživotného vzdelávania a skvalitniť systém formálneho odborného vzdelávania na stredných školách.

„Pri takých rýchlych zmenách v stavebníctve nie je možné stavať kvalifikovanú pracovnú silu na vzdelávacom systéme, v ktorom nie sú zabezpečené pre výučbu požadované nové technológie, motivovaní a kvalifikovaní odborní pedagógovia, nové digitálne metódy vzdelávania či absencia relevantných dát o kvalite a potrebách vzdelávania či uplatniteľnosti absolventov, poznamenal Kováčik.

Medzinárodný projekt DoubleDecker je zameraný na reštart národných kvalifikačných platforiem a plánov na implementáciu budov s takmer nulovou spotrebou energie a na podporu vlny renovácií v ČR a SR. Cieľom projektu je v rámci iniciatívy Build Up Skills vytvoriť strategický podklad transformácie stavebníctva v Česku a na Slovensku.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/stavebnictvo-na-slovensku-potrebuje-pracovnikov-pre-potreby-digitalnej-doby-chybaju-mu-aj-investicie/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline