Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Pohľad do budúcnosti na konferencii "Stavebníctvo vo svete sa mení závratnou rýchlosťou. Ako sa zmeníme my?"

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska organizuje i tento rok konferenciu, ktorej cieľom je otvoriť odbornú diskusiu a prostredníctvom nej nájsť efektívne riešenia na aktuálne výzvy, ktoré rezonujú v stavebníctve.

V rýchlo meniacom sa svete je adaptácia nevyhnutnosťou, nie výberom. Stavebníctvo nie je výnimkou. Ako sa menia stavebné technológie, metódy a prístupy vo svete, a čo to znamená pre Slovensko?

Konferencia s názvom STAVEBNÍCTVO VO SVETE SA MENÍ ZÁVRATNOU RÝCHLOSŤOU – AKO SA ZMENÍME MY? sa bude venovať práve týmto aktuálnym témam.

Dátum a miesto konania

Konferencia sa uskutoční 11. októbra 2023 v hoteli Sorea Regia v Bratislave.

Ciele konferencie:

  • zoznámenie s najnovšími trendmi a poznatkami
  • výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, školami a stavebnými firmami
  • propagácia dobrej praxe a úspešných riešení
  • odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby a odborníkmi z inovačných firiem.

Konferencia je určená

Všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom, starostom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a, samozrejme, členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA.

Odborný program bude zameraný na:

  1. Panel: Industry 5.0 a udržateľné energetické investície do smart energetických systémov v budovách, ich vplyv na stavebnú výrobu
  2. Panel: Industry 5.0 a nevyhnutná adaptácia vzdelávania na nové požiadavky
  3. Panel: Slovenské stavebníctvo v roku 2023 (verejná časť 38. Valné zhromaždenie ZSPS)

Panelové diskusie sa budú venovať témam, ako sú priemyselná stavebná výroba, energetická budúca efektívnosť budov, potreba adaptácie vzdelávania na nové požiadavky stavebníctva či aktuálny stav slovenského stavebníctva v roku 2023.

Od účastníkov sa očakáva aktívna účasť na diskusiách, z ktorých by malo vyplynúť, akým smerom sa bude slovenské stavebníctvo uberať v najbližších rokoch.

Registrovať sa na konferenciu je možné do 2.10.2023. Počet miest je obmedzený, preto organizátor prosí o skorú registráciu.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Podujatie poskytuje výnimočnú príležitosť pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti, získať nové poznatky a prispieť k tomu, aby slovenské stavebníctvo bolo pripravené na výzvy do budúcnosti.

Ďalšie informácie a aj registráciu na konferenciu nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.zsps.sk/konferencia2023

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline