Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Viaceré subjekty žiadajú stiahnuť novelu zákona o stavebnom sporení z legislatívneho procesu

30.10.2023 | K novele zákona o stavebnom sporení sa vzniesla vlna kritiky v rámci pripomienkového konania. Podľa rezortu financií by sa malo rodinné sporenie zrušiť.

Túto zmenu pritom poslanci schválili len pred niekoľkými mesiacmi a stavebné sporenie malo byť od nového roka určené pre manželov a ich deti. Viaceré subjekty, ktoré sa zapojili do pripomienkovania, navrhujú novelu stiahnuť z legislatívneho procesu.

Nestabilita právneho systéme

Časté zmeny zákonov, v tomto prípade už tretia zmena toho istého zákona počas jedného roka, prispievajú podľa Slovenskej bankovej asociácie k nestabilite právneho systému.

Na základe poslednej prijatej novely sa stavebná sporiteľňa začala pripravovať na implementáciu do praxe s nemalými investíciami, a to v snahe ponúknuť klientom tzv. rodinné stavebné sporenie. Klienti podľa asociácie očakávali, že tento typ sporenia im stavebná sporiteľňa začne ponúkať.

Zohľadnenie príjmov

Majú sa zohľadňovať príjmy celej domácnosti, teda manžela, manželky a maloletých detí, a mala by sa zvýšiť hranica priemerného mesačného príjmu členov domácnosti.

Súčasne by členom domácnosti malo stačiť nasporiť 50 % sumy pre získanie štátnej prémie. Schválením aktuálne navrhovanej novely sa podľa bankovej asociácie cieľ už prijatej právnej úpravy úplne stratí.

Tiež s návrhom nesúhlasí a odporúča nepokračovať v ďalšom legislatívnom procese. Koncept rodinného sporenia považujú za krok správnym smerom.

Neprimerané zvýšenie príjmových limitov

Obmedzenie stavebného sporenia bude podľa PSS len zbytočne ďalej zhoršovať už teraz dosť vypuklý problém dostupnosti bývania. Ministerstvo financií sa snaží podľa PSS navodiť dojem, že príde k neprimeranému zvýšeniu príjmových limitov, pričom v realite sa budú len spočítavať už existujúce limity.

Obdobie sa v rámci pripomienok vyjadrila aj platforma Budovy pre budúcnosť. Odmieta súčasný návrh a podporuje pôvodne zatraktívnenie stavebného sporenia.

To by totiž mohlo podľa nich pomôcť domácnostiam ľahšie získať potrebné zdroje, predovšetkým na rekonštrukcie vlastného bývania, čo podporí dosahovanie národných aj európskych cieľov v oblasti energetickej efektívnosti.

Nesúhlasné stanovisko v rámci pripomienkového konania k novele zákona o stavebnom sporení vydal aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Nepokračovať v legislatívnom procese odporúča aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Celý článok si prečítate na https://sita.sk/vofinanciach/viacere-subjekty-ziadaju-stiahnut-novelu-zakona-o-stavebnom-sporeni-z-legislativneho-procesu/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline