Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[rtvs.sk] Po novom si členské štáty musia podľa smernice EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov stanoviť cieľ

30.10.2023 | Členské štáty EÚ musia podľa smernice stanoviť ciele pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri budovách. Slovensko zaostáva vo využívaní tepla z odpadu, ktoré je jedným z najlacnejších a najdostupnejších zdrojov energie. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska pripravil opatrenia na zvýšenie investícií do obnoviteľnej energie a zvýšenie spotreby vlastnej produkovanej energie v budovách.

Vyjadrenie prezidenta ZSPS, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., začína o 16:00
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/2176353

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline