Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Súčasný stav v stavebníctve je alarmujúci, zamestnávatelia žiadajú zásadné systémové opatrenia

29.1.2024 | Situácia v stavebníctve je pre nedostatok kvalifikovaných remeselníkov kritická. Stredné odborné školy so zameraním na stavebníctvo síce každoročne získavajú nových študentov, avšak väčšina absolventov po skončení štúdia odchádza pracovať do iného odvetvia.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v pondelok informoval, že na Slovensku tvorí ich podiel až 90 %, v susednom Rakúsku už niektoré študijné odbory, napríklad pre murárov, zatvorili úplne. Ak chce domáce stavebníctvo udržať krok s okolitými štátmi, podľa zamestnávateľov v uvedenej profesijnej organizácii sú potrebné urýchlené zásadné systémové opatrenia.

Nevyhnutná zásadná transformácia

„Súčasný stav je skutočne alarmujúci. Hrozí nám, že slovenské stavebníctvo, tak ako ho poznáme, do niekoľkých rokov úplne zmizne,“ upozornil prezident ZSPS Pavol Kováčik. Považuje za nevyhnutné, aby sektor prešiel zásadnou transformáciou k priemyselnej stavebnej výrobe, ktorá zahŕňa aktívne využívanie veľkých dát, zapájanie automatizácie a robotizácie do výrobných procesov, prefabrikáciu či ďalšie aktuálne moderné trendy.

„V opačnom prípade nielen že neudržíme krok so zahraničím, no zároveň ani nebudeme môcť motivovať mladých k štúdiu týchto odborov,“ varuje Kováčik.

Bezemisné budovy

Transformácia stavebníctva zároveň podľa ZSPS pomôže sektoru čeliť najvýznamnejším výzvam, ako sú urbanizácia, meniace sa požiadavky spotrebiteľov či dekarbonizácia budov. Novelizácia európskej smernice pre energetickú náročnosť budov totiž vyžaduje, aby od roku 2030 boli nové budovy úplne bezemisné. Všetky už existujúce budovy v rámci Európskej únie zároveň do šiestich rokov musia byť obnovené na štandard budov s nulovými emisiami.

„Tie vyžadujú nielen klimaticky neutrálnu výstavbu a prevádzku budov, ale aj klimatickú neutralitu všetkých materiálov, stavebných výrobkov, prefabrikátov, technického a technologického vybavenia, a to už pri ich výrobe,“ vysvetlil Kováčik.

Európski experti pracujú na návrhoch zmien vo vzdelávaní remeselníkov na podporu transformácie stavebníctva v súvislosti s rozvojom Priemyslu 5.0, ktorý má zásadný vplyv aj na sektor stavebníctva. Zaostávanie sa prejavuje v nízkej produktivite stavebníctva, čo má za následok rýchlo rastúce náklady na bývanie, jeho nedostupnosť pre mladých, nízku odolnosť domácností voči výkyvom v cenách energií a v iných negatívnych dopadoch.

Nové učebné programy

Stavebníctvo stratilo svoju atraktivitu pre mladú generáciu, ktorá hľadá nové kariérne príležitosti. Experti sa zhodli, že bude potrebné vypracovať nové učebné programy a viac prepojiť formálne vzdelávanie s novovznikajúcim kontinuálnym vzdelávaním.

„Ak sa začne na adaptácií potrebných zmien v oblasti vzdelávania pracovať ihneď, prvých absolventov škôl s potrebnými, inovovanými, zručnosťami, vedomosťami a kompetenciami by sme mohli pre rozvoj stavebného sektora aktívne využiť najskôr v roku 2030,“ očakáva prezident ZSPS.

Tlačová správa bola uverejnená tiež na:
https://www.teraz.sk/ekonomika/zsps-experti-eu-pracuju-na-zmenach-v/770653-clanok.html
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/697591-sucasny-stav-slovenskeho-stavebnictva-je-alarmujuci-tak-ako-ho-pozname-onedlho-zmizne/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline