Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[joj.sk] Noviny TV JOJ: Stavebníctvo v rozklade

stavebnictvo v rozklade

Na Slovensku je nedostatok kvalifikovaných ľudí v stavebníctve, pretože väčšina študentov stavebných odborov na stredných školách sa po štúdiu rozhodne pre inú profesionálnu cestu. Školy majú problém s nedostatkom študentov a kvalitného vybavenia. Odborní pedagógovia majú nízke finančné ohodnotenie a zložité podmienky pre získanie pedagogického minima. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska navrhol nové vzdelávacie programy v spolupráci so školami a odborníkmi zo zahraničia.

Reportáž s vyjadrením prezidenta ZSPS, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., začína o 24:28.
https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/118671-noviny-tv-joj

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline