Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Slovensko sa stalo jedným z najväčších poskytovateľov stavebných pracovníkov v rámci Európy

02.02. 2024 | Stavebné firmy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Chýba im až 20-tisíc ľudí. Bez adekvátnej reakcie aj v oblasti vzdelávania hrozí dnešnému stavebníctvu zánik

Hoci stavebníctvo patrí v Európe k rozhodujúcim odvetviam pre úspešný prechod smerom k bezemisnému a trvalo udržateľnému rozvoju, v posledných rokoch zaznamenáva prepad. Stavbárov vrátane slovenských netrápi len inflácia, vysoké ceny práce a drahé stavebné materiály, ale aj nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Stavebníctvo totiž stratilo atraktivitu pre mladú generáciu, ktorá hľadá nové kariérne príležitosti.

Študentov stavebníctvo neláka

Situácia v stavebníctve je pre nedostatok kvalifikovaných remeselníkov kritická. Hoci stredné odborné školy so zameraním na stavebníctvo získavajú nových študentov, väčšina absolventov ide pracovať do iného odvetvia alebo do zahraničia. Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) na Slovensku tvorí ich podiel 90 percent. Situácia je však kritická aj v Rakúsku, kde už niektoré študijné odbory, napríklad pre murárov, zatvorili úplne.

Ak chce Slovensko udržať krok s okolitými štátmi, podľa zamestnávateľov sú potrebné zásadné systémové opatrenia. „Súčasný stav je alarmujúci. Hrozí nám, že slovenské stavebníctvo, tak ako ho poznáme, do niekoľkých rokov úplne zmizne,“ varuje prezident zväzu Pavol Kováčik.

Okrem vzdelávania je nevyhnutné, aby sektor prešiel transformáciou k priemyselnej stavebnej výrobe, ktorá zahŕňa aktívne využívanie veľkých dát, zapájanie automatizácie a robotizácie do výrobných procesov, prefabrikáciu a ďalšie moderné trendy. „V opačnom prípade nielenže neudržíme krok so zahraničím, no zároveň ani nebudeme môcť motivovať mladých k štúdiu týchto odborov.“

Veľa voľných pracovných miest

Na pracovnom trhu je podľa aktuálnych údajov až 83-tisíc voľných pracovných miest, ktoré zamestnávatelia nedokážu obsadiť. Akútny nedostatok pracovníkov je prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva – stavebníctvo nie je výnimkou.

Podľa odhadov zväzu v stavebníctve chýba približne 15- až 20-tisíc kvalifikovaných ľudí a tento počet bude narastať. Zhoršuje sa tiež veková štruktúra. Každý rok totiž narastá počet pracovníkov v preddôchodkovom veku.

„Masívny odchod našich pracovníkov do predčasných dôchodkov koncom minulého roka ešte viac prehĺbil nedostatok ľudí v slovenskom stavebníctve,“ zdôrazňuje P. Kováčik s tým, že stavebníctvo bolo pred dvadsiatimi rokmi spoločnosťou vnímané ako neperspektívne, zaprášené a zablatené odvetvie a motivácia ľudí ísť pracovať do tohto sektora bola minimálna. Aj preto je cieľom ZSPS propagácia stavebníctva ako moderného, perspektívneho a potrebného odvetvia.

Celý článok s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si môžete prečítať na:
https://www.trend.sk/ekonomika/slovensko-stalo-jednym-najvacsich-poskytovatelov-stavebnych-pracovnikov-ramci-europy

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline