Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Sprievodné akcie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na medzinárodnom veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA

19.2.2024 | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorého hlavným cieľom je presadzovanie rozvoja a záujmov Slovenského stavebníctva a vytváranie podmienok pre dlhodobú stabilitu a perspektívu stavebníctva na Slovensku, organizuje v priestoroch medzinárodného veľtrhu CONECO 2024 spolu s partnermi viacero odborných podujatí. Najzaujímavejšie podujatia budú: diskusné fórum s názvom Fórum Slovenského stavebníctva 2024, Pavilón vzdelávania a inovácií, súťaž Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou CONECO, súťaž Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl. Ďalším lákadlom pre návštevníkov bude aj simulátor bagru, rovnako aj prezentácie viacerých spoločností s inováciami v stavebníctve a v neposlednom rade aj samotný stánok Zväzu, v ktorom bude prezentovaná aj Zelená dohoda pre budovy.

Fórum slovenského stavebníctva 2024

Fórum slovenského stavebníctva sa uskutoční dňa 21. 3. 2024 v priestoroch Incheba EXPO Clubu. Odborným garantom fóra sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický skúšobný ústav stavebný, n. o. Fórum bude rozdelené do panelov:

  • Požiadavky a podmienky na uskutočnenie obnovy budov.
  • Financovanie úspor energie pri obnove budov a podpora inovatívnych riešení.
  • Nové kvalifikačné požiadavky pre stavebníctvo 4.0 a 5.0 a adaptácia trhu práce.

Fórum je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom, starostom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, účastníkom procesov vzdelávania v stavebníctve. Cieľom podujatia je zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov a odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.

Pavilón vzdelávania a inovácií

Záujem žiakov a študentov o štúdium stavebníctva na Slovensku klesá. V spoločnosti aj naďalej prevláda názor, že stavebníctvo je špinavé, zastaralé a neperspektívne odvetvie, čo nie je pravdou. Organizáciou 2. ročníka Pavilónu vzdelávania a inovácií máme za cieľ ukázať návštevníkom veľtrhu využívanie digitalizácie a automatizácie vo výučbe a následnom využití v praxi. Súčasťou pavilónu budú aj prezentácie možnosti uplatnenia v modernom stavebníctve. V dňoch 20. – 22. marca 2024 v hale A1 bude v pavilóne prezentovať 12 najvýznamnejších stredných odborných a priemyselných škôl na Slovensku ako aj stavebné fakulty z Košíc a Žiliny. Súčasťou pavilónu budú aj prezentácie niektorých inovácií využívaných projektovými či stavebnými spoločnosťami v stavebníctve.

Účastníci sa budú môcť zoznámiť napríklad s virtuálnou, zmiešanou alebo rozšírenou realitou, ktorá sa stáva neoddeliteľným pomocníkom v stavebníctve, s inovatívnymi ekologickými riešeniami pre budovy, zelenými fasádami a strechami, s 3D digitálnym modelom dopravnej infraštruktúry, s meračskou technikou, geodetickými stanicami, s tvorbou GREEN a SMART riešení, s inováciami vo vede a výskume a ich aplikáciou v praxi, s ukážkami prác v 3D programoch, so smart ovládaním domácnosti a 3D tlačou a meraním prostredníctvom dronov. Prezentácia vzdelávania v stavebníctve sa organizuje aj vďaka širokej podpore spoločnosti Incheba, a.s., ktorá organizuje veľtrh.

Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou CONECO

Cech strechárov Slovenska organizuje v poradí už 23. ročník súťaže „Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou CONECO“, konaných v dňoch 20. a 21. marca 2024 v priestoroch výstaviska INCHEBA EXPO a. s. Bratislava, ako sprievodný program počas odborného medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2024.
Je to jedna z foriem, ktorou podporujeme odborné školstvo v rozvíjajúcom sa stavebnom ruchu na Slovensku a zviditeľňujeme zaujímavé stavebné remeslá, vzhľadom na nedostatok odborných pracovných síl na našom trhu práce.
Cech strechárov Slovenska ako dobrovoľné profesijné združenie organizuje túto finančne náročnú súťaž v spolupráci so svojimi Partnerskými členmi CSS a Riadnymi členmi CSS – Realizátormi a touto vzájomnou pomocou je každoročne súťaž zorganizovaná na dôstojnej úrovni. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo dopravy SR a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. V tomto roku bude súťažiť 7 škôl s 2-člennými družstvami v komplexnej novokoncipovanej profesii strechár. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude dňa 21. 3. 2024 za účasti zástupcov Partnerských členov CSS, sponzorov súťaže a členov Predstavenstva CSS.

20. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl

V roku 2024 sa v dňoch 20. – 21. marca 2024 koná v poradí už 20. ročník súťaže počas stavebného veľtrhu CONECO 2024. Absolventi predvedú návštevníkom veľtrhu svoje zručnosti a kreativitu, ktoré nadobudli počas praktickej výučby. Organizátorom majstrovstiev je Cech maliarov Slovenska a záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo dopravy SR a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Tým, že maliarske remeslo ponúka nespočetné množstvo vlastnej fantázie, tešíme sa každý rok na ukážkové prevedenia ich vlastnej tvorbe. Súťaž pozostáva z troch častí – povinnej tvorby, kde sa hodnotí presnosť, čistota a optika daného zadania, v druhej časti ide o vlastnú tvorbu, motív ktorý si súťažiaci sami vyberú a v tretej časti sa súťažiaci popasujú s dekoratívnou technikou, ktorá je stále veľmi žiadaná a moderná. Presnosť, optika, čistota a vlastná fantázia to sú atribúty najúspešnejších súťažiacich. Príďte aj Vy podporiť zručných a nápaditých maliarov, ktorí aj tento rok vytvoria profesionálne diela.

Zvládol by si byť bagristom?

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so spoločnosťou STRABAG s.r.o. v rámci medzinárodného veľtrhu pripravil pre návštevníkov aj tento rok v dňoch 20. a 21. marca, bagrový trenažér spoločnosti STRABAG. Kabína a ovládací panel sú rovnaké ako v skutočnom stavebnom stroji a v kombinácii s hydraulickým pohyblivým sedadlom vám verne sprostredkujú prácu bagristu na stavbe. Na úvod dostanete krátku inštruktáž a následne sa môžete pustiť či už do premiestňovania zeminy, hĺbenia výkopov alebo plnenia drviča. Vďaka rôznej náročnosti úloh sa s trenažérom zabaví ktokoľvek – od detí až po profesionálnych bagristov.

Stánok Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Tradične aj v tomto roku bude mať zväz na veľtrhu svoj stánok. Stánok bude v tomto ročníku opäť zameraný na prepojenosť stavebníctva s novými a digitálnymi technológiami a nové výzvy, ktoré stavebníctvo čakajú. V stánku budeme prezentovať záverečné výsledky medzinárodného európskeho projektu GreenDeal4Buildings. V rámci inovačného programu EÚ Horizont 2020 boli zriadené okrúhle stoly na implementáciu iniciatívy inteligentného financovania inteligentných budov v Českej republike a na Slovensku.

Výstupom projektu je 8 cestovných máp a akčných plánov, na ktorých príprave sa podieľali všetci významní stakeholderi. Zameriavajú sa na rozvoj troch pilierov iniciatívy venovaných obytným a nebytovým budovám, priemyselným stavbám a inteligentnej mestskej infraštruktúre. Viac na https://greendeal4buildings.eu/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline