Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Investícia do zníženia energetickej náročnosti vlastného bývania sa napriek zdražovaniu vyplatí

23.2.2024 | Vďaka zatepleniu rodinných a bytových domov ušetria slovenské domácnosti každý vykurovací rok až 60 percent nákladov

Návratnosť investície do zateplenia sa znižuje s rastom cien energií a s možnosťou získať na zateplenie dotáciu z programu Obnov dom. Navyše sa v tomto období ako-tak stabilizovali aj ceny stavebných materiálov a ich dodávka. Podľa odborníkov je preto ideálny čas na renováciu.

Podpora pre tisíce domácností

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) plánuje v tomto roku podporiť vyše osemtisíc domácností. V poradí šiesta výzva projektu Obnov dom bude určená pre päťtisíc majiteľov rodinných domov postavených pred rokom 2013. Okrem tejto výzvy chce SAŽP vyhlásiť minivýzvu pre ekonomicky znevýhodnené domácnosti. Cieľom bude podporiť aspoň 3 060 majiteľov rodinných domov. Alokovaná čiastka na obe výzvy je 125 miliónov eur.

„Dotácie hrajú významnú úlohu v motivácii vlastníkov nehnuteľností k zatepľovaniu a rekonštrukcii budov. Vzhľadom na veľký počet nezrenovovaných stavieb a očakávanému nárastu cien energií je však potrebné renovačné tempo, a teda aj prílev štátnej podpory strojnásobiť,“ zdôrazňuje riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií Marcela Kubů.

Renováciu potrebuje skutočne väčšina slovenských domov. Z údajov zo sčítania obyvateľov v roku 2021 vyplýva, že komplexnou renováciou prešlo len 19 percent rodinných domov a 47,3 percenta bytových domov. Väčšina domov bola rekonštruovaná len čiastočne alebo neboli zateplené vôbec.

Renovačné tempo by pritom malo dosiahnuť tri percentá ročne. Znamená to, že každý rok by sa mala podporiť obnova 32-tisíc rodinných domov a 2 300 bytových domov. Od reality je to však zatiaľ ďaleko.

Energie budú ešte drahšie

Odborníci na energetiku v Európe predpovedajú, že do budúcnosti bude cena energií rásť. Stane sa tak kvôli investičným nákladom na zelenú energiu, ako aj z dôvodov zaťaženia energie z fosílnych zdrojov uhlíkovou daňou. Preto by mal podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika každý vlastník nehnuteľnosti venovať pozornosť opatreniam na zníženie energetickej náročnosti.

Celý článok s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si môžete prečítať na:
https://www.trend.sk/ekonomika/investicia-znizenia-energetickej-narocnosti-vlastneho-byvania-napriek-zdrazovaniu-vyplati

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline