[sme.sk] Podpora stavebníctva pomôže ďalším odvetviam

Slovenskú ekonomiku čaká šok, naštartovať ju môžu práve naštartovanie stavebných projektov.

BRATISLAVA. Slovenskú ekonomiku čaká šok pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, pomôcť by mohli stimuly na oživenie stavebného sektora. Uviedol to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Ako ďalej uviedol Kováčik, práve stavebníctvo a verejné investície môžu v období recesie významne prispieť k podpore domácej ekonomiky.

Podpora stavebníctva pomôže ďalším odvetviam

Dobre nastavená verejná podpora stavebných investícií môže stimulovať ekonomiku s dvomi pozitívnymi dosahmi.

"V dlhodobom horizonte vedie k akumulácii fixného kapitálu, čo pozitívne ovplyvňuje rast potenciálneho produktu krajiny, teda ekonomický rast v dlhodobom horizonte. Krátkodobo, v období očakávanej recesie, pôsobia stavebné investície pozitívne multiplikačným efektom na zamestnanosť koeficientom 3 - 3,5, čo znamená, že pri investovaní jedného milióna eur do výstavby sa generuje potreba až 3,5 milióna eur v nadväzujúcom priemysle, v projekcii, službách a ostatných súvisiacich činnostiach," uviedol Pavol Kováčik.

"Naviac platí, že z každých 10 miliónov eur vložených do stavebných investícií sú daňové a ostatné prínosy do verejného rozpočtu v rozmedzí od šiestich do ôsmich miliónov eur," vysvetlil Kováčik a zdôraznil, že prostredníctvom verejných stavebných zákaziek môže štát stimulovať domácu ekonomiku efektívnejšie, keďže stavebníctvo nie je veľmi závislé na dovoze.

Nastáva dominový efekt

Medzi odvetvia, ktoré boli výrazne paralyzované v prvej línii, patria podľa Kováčika komunálne služby, turistický ruch a doprava, ale aj drobné stavebníctvo.

V priemyselných podnikoch aj na stavbách sa postupne zastavuje výroba pre nedostatok ochranných pomôcok pre zamestnancov.

"K tomu sa pridružuje panika a strach a tie paralyzujú spotrebu domácností aj firemné investície," dodal Kováčik.

Ako zdôraznil Kováčik, zvýšená neistota nikdy neprospievala stavebným opravám či investíciám, čo sú výdavky, ktoré je možné odložiť na neskôr.

"Úplné zastavenie výroby vrátane stavebníctva na viac ako niekoľko týždňov by znamenalo ekonomickú katastrofu. Nastal by dominový efekt krachujúcich podnikov a zástupy nezamestnaných na úradoch práce," dodal Kováčik.

Prevzaté z ekonomika.sme.sk: https://ekonomika.sme.sk/c/22365703/podpora-stavebnictva-pomoze-dalsim-odvetviam.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie