[MYzilina] Stavebníctvo v najbližšom období

MY

Pandemická situácia má vplyv nielen na zdravie ľudí, ale takisto ohrozuje ich ekonomické zázemie. Dotkla sa mnohých odvetví hospodárstva, nevynímajúc stavebníctvo. Aj o tom sa budeme rozprávať so štátnou tajomníčkou Katarínou Brunckovou z Ministerstva dopravy a výstavby SR, Jánom Majerským, viceprezidentom Zväzu stavebných podnikateľov SR a majiteľom projekčnej a stavebnej firmy PROMA, a tiež s Marošom Ovčarikom, finančným analytikom a generálnym riaditeľom spoločnosti Partners Investments.

Link na záznam z diskusie: https://www.facebook.com/MYzilina/videos/2465664083536611/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie