DODATOK č.4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) zo dňa 3.3.2008 platnej a účinnej do 31.12.2011

Vážení členovia ZSPS.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 1. júna 2011 nadobudol účinnosť: „DODATOK č.4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) zo dňa 3.3.2008 platnej a účinnej do 31.12.2011“.

Po viacerých rokovaniach s Integrovaným odborovým zväzom, na ktorých neprišlo k dohode, napokon dňa 30. mája 2011 na rokovaní pred sprostredkovateľom sa zmluvné strany dohodli, že oproti doteraz platnému Dodatku č.3:

  • prvé tri minimálne mzdové stupne budú zvýšené o 3% 
  • stupeň 4 bude zvýšený o 1,5% 
  • stupne 5 a 6 budú zvýšené o 1% 
  • ostávajúce minimálne mzdové stupne (7 - 12) zostanú nezmenené. 

Dohoda s IOZ tiež hovorí o tom, že v závislosti na zmenách a doplneniach Zákonníka práce sa platnosť súčasnej KZVS predĺži do konca roka 2013, alebo obe zmluvné strany prikročia ku kreovaniu novej zmluvy.

S pozdravom,

Ing. arch. Peter Kovačik
Poverený riadením sekretariátu
ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
Sabinovská 14, 821 05 Bratislava
0903 434 051
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Príloha: DODATOK č.4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS)

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie