Dodatok č.3 ku KZVS

Spoločné rokovanie zástupcov Integrovaného odborového zväzu a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa konalo 9. 3. 2010 v Košiciach. Predmetom spoločného rokovania bolo 1. kolo kolektívneho vyjednávania návrhu Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie