Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Kvalita ? Stavieb - Inžiniersky deň pri príležitosti 25. výročia obnovenia SKSI dňa 18. mája 2017 v Bratislave

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) organizuje pri príležitosti 25. výročia svojho obnovenia Inžiniersky deň „KVALITA ? STAVIEB“, ktorý sa bude konať dňa 18. mája 2017 v hoteli Gate One v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska a nad odbornou časťou konferencie minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Fotografie z podujatia:

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline