Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Zasadnutie sociálnej komisie ZSPS (13. január 2010)

Dňa 13.1. sa konalo v Bratislave zasadnutie sociálnej komisie ZSPS. Hlavným programom rokovania , ktoré riadil jej predseda pán Jarábek bolo prerokovanie návrhu textu dodatkuč.3 ku KZVS na roky 2008-2011, ktorý predložil IOZ v Bratislave. Okrem toho sa prerokoval aj návrh na úpravu národnej klasifikácie zamestnaní ISCO 08.Podrobnejšie informácie o výsledkoch rokovania sú v zázname zo zasadnutia sociálnej komisie.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline