Zasadnutie sociálnej komisie ZSPS (13. január 2010)

Dňa 13.1. sa konalo v Bratislave zasadnutie sociálnej komisie ZSPS. Hlavným programom rokovania , ktoré riadil jej predseda pán Jarábek bolo prerokovanie návrhu textu dodatkuč.3 ku KZVS na roky 2008-2011, ktorý predložil IOZ v Bratislave. Okrem toho sa prerokoval aj návrh na úpravu národnej klasifikácie zamestnaní ISCO 08.Podrobnejšie informácie o výsledkoch rokovania sú v zázname zo zasadnutia sociálnej komisie.

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie