Zasadnutie sektorovej rady pre odborné vzdelávanie (12.Jan.2010)

Dňa 12.1. sa konalo v Bratislave ustanovujúce  zasadnutie sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu poradného orgánu ZSPS pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Sektorová rada bola zriadená v súlade so zák. č. 184/2009 Z.z. a metodických usmernení RÚZ a MŠ SR Rokovanie rady otvoril a riadil  predseda sektorovej rady a prezident ZSPS pán Lukáč.

Hlavnými bodmi  programu rokovania bolo prerokovanie a schválenie štatútu sektorovej rady a odovzdanie menovacích dekrétov členom sektorovej rady. Okrem toho boli členovia rady informovaní o poslaní, pôsobnosti a najbližších úlohách sektorovej   rady. Podrobnejšie informácie o výsledkoch rokovania sú v zázname zo zasadnutia sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie