Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Tripartita MDV SR - 6. 12. 2022

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestkého rozvoja a oblasť výstavby sa uskutočnilo 6. 12. 2022 o 10.00 hod. na MDV.

Program rokovania:

  1. Otvorenie,
  2. Kontrola plnenia úloh z rokovania odvetvovej tripartity konanej dňa 20.09.2022,
  3. Informácia o kontrolnej činnosti uskutočnenej v roku 2022 - poskytnutie dotácie v rámci programu rozvoja bývania a správcovia BD (zákon č. 246/2015 Z. z. ),
  4. Informácia o stave predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR v roku 2022,
  5. Aktuálna situácia v riešení nárastu cien stavebných materiálov na verejných stavbách,
  6. Štátny rozpočet na rok 2023,
  7. Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu nových stavebných predpisov,
  8. Diskusia a záver.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline