Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
10. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 22. júna 2017

ZVÄZ STAVEBNÝCH
PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

ppp zsps banner
banner sn

Najnovšie  SPRÁVY

10. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 sa uskutočnilo dňa 22. (štvrtok) júa 2017 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.05.2017
  5. Informácia o členskej základni
  6. 1. Informácia o hlasovaní per rollam k materiálom, ktoré boli predložené na 9. zasadnutie Prezídia ZSPS
  7. Rôzne
    7.1 Problémy a návrhy na zabezpečenie činnosti Prezídia ZSPS

ZSPS 2

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline