1. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 30. júna 2016

1. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 sa uskutočnilo dňa 30. (štvrtok) júna 2016 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Otvorenie a schválenie programu

 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

 4. Informácia o členskej základni

 5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.05.2016

 6. Návrh kalendárneho plánu na rok 2016

 7. Rozpracovanie hlavných úloh ZSPS na rok 2016

 8. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS

 9. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS

 10. Návrh manažérskej zmluvy prezidenta ZSPS

 11. Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie