2. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 6. september 2016

2. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 sa uskutočnilo dňa 6. (utorok) septembra 2016 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

I. Verejná časť

hosť: Ing. Marek Mitošinka, poverený generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
téma: Integrovaný operačný program z pohľadu stavebného sektora

II. Pracovná časť

  • Otvorenie a schválenie programu
  • Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  • Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  • Informácia o členskej základni
  • Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.07.2016
  • Návrh personálneho obsadenia odborných komisií ZSPS
  • Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  • Návrh interného predpisu ZSPS o poradcoch Prezidenta
  • Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie