Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
2. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 6. september 2016

2. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 sa uskutočnilo dňa 6. (utorok) septembra 2016 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

I. Verejná časť

hosť: Ing. Marek Mitošinka, poverený generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
téma: Integrovaný operačný program z pohľadu stavebného sektora

II. Pracovná časť

  • Otvorenie a schválenie programu
  • Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  • Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  • Informácia o členskej základni
  • Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.07.2016
  • Návrh personálneho obsadenia odborných komisií ZSPS
  • Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS
  • Návrh interného predpisu ZSPS o poradcoch Prezidenta
  • Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline