3. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 11. september 2016

3. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 sa uskutočnilo 11. (utorok) septembra 2016 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

I. Verejná časť

hosť: Ing. Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

téma: Prvé skúsenosti s novým zákonom o verejnom obstarávaní

II. Pracovná časť

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

  4. Informácia o členskej základni

  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.08.2016

  6. Návrh priorít a hlavných úloh odborných komisií ZSPS

  7. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS

  8. Rôzne

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie