7. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 14. marca 2017

7. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 sa uskutočnillo 14. (utorok) marca 2017 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 4. Informácia o hlasovaní per rollam
 5. Informácia o členskej základni
 6. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.12.2016
 7. Informácia o regionálnych konferenciách ZSPS 2017
 8. Informácia o aktuálnych aktivitách ZSPS
 9. Program, scenár a materiály pre 32. VZ ZSPS
 10. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
 11. Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie