Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
7. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 14. marca 2017

7. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 sa uskutočnillo 14. (utorok) marca 2017 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 4. Informácia o hlasovaní per rollam
 5. Informácia o členskej základni
 6. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.12.2016
 7. Informácia o regionálnych konferenciách ZSPS 2017
 8. Informácia o aktuálnych aktivitách ZSPS
 9. Program, scenár a materiály pre 32. VZ ZSPS
 10. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
 11. Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline