8. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 25. apríla 2017

8. riadneho zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 sa uskutočnilo dňa 25. (utorok) apríla 2017 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS
Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Informácia o konaní 32. VZ ZSPS
  3. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS
  4. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 28.02.2017
  6. Informácia o členskej základni
  7. Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie