23. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 15. januára 2019 

PROGRAM A MIESTO

23. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 15. (utorok) januára 2019 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Otvorenie a schválenie programu

 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

 4. Stav plnenia rozpočtu k 31.12. 2018

 5. Informácia o členskej základni

 6. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2019

 7. Informácia o hlasovaní per rollam:

  1. 7.1  K materiálom, ktoré boli predložené na 22. zasadnutie Prezídia ZSPS

  2. 7.2  Ku Kalendárnemu plánu ZSPS na rok 2019

 8. Rôzne

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie