24. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 5. február 2019  

PROGRAM A MIESTO

24. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

5. (utorok) februára 2019 od 13:00 do 16:00 hod.

Press Centrum výstaviska Agrokomplex Nitra I.

VEREJNÁ ČASŤ:

hosť: Zástupca AQUA – THERM NITRA

téma: Uvítanie a predstavenie 20. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. II.

PROGRAM INTERNEJ ČASTI ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Informácia o členskej základni

5. Informácia o hlasovaní per rollam k materiálom, ktoré boli predložené na 23. zasadnutie Prezídia ZSPS

6. Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie