25. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 19. marca 2019  

PROGRAM A MIESTO

25. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční 

dňa 19. (utorok) marca 2019 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Otvorenie a schválenie programu

 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

 4. Informácia o členskej základni

 5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 1. 3. 2019

 6. Informácia o hlasovaní per rollam o uzneseniach k materiálom predloženým na 24. zasadnutie Prezídia ZSPS

 7. Program, scenár a materiály na 34. VZ ZSPS

 8. Aktivity ZSPS na  medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2019

 9. Návrh na zabezpečenie činnosti Prezídia ZSPS 

 10. Návrh na nového riaditeľa úradu ZSPS

 11. Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie