38. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 15. 07. 2020

PROGRAM A MIESTO

38. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

15. (streda) júla 2020 o 09:00 hod. kombinovaným spôsobom.

 

PROGRAM ZASADNUTIA

I. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA A AKTIVITY ZSPS

 1. Aktivity prezidenta ZSPS
 2. Publikácia vyjadrení zástupcov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
 3. Rokovanie Komisie ZSPS pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie
 4. Rokovanie Komisie ZSPS pre podmienky zhotovovania stavieb
 5. Mimoriadne rokovanie odvetvovej tripartity Ministerstva dopravy a výstavby
  SR za oblasť výstavby, bytovej politiky a mestského rozvoja
 6. Zasadnutie Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného
  vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR
 7. Konferencia INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE a Fórum
  slovenského stavebníctva
 8. Stretnutie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska so Slovenským
  živnostenským zväzom za účasti tajomníka Sektorovej rady pre stavebníctvo,
  geodéziu a kartografiu
 9. Informácia o administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od
  posledného reportovaného obdobia

II. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

 1. II / 1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 2. II / 2. Stav plnenia rozpočtu k 30. 6. 2020
 3. II / 3. Informácia o členskej základni

III. RÔZNE

 1. Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie