39. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 19. 08. 2020

PROGRAM A MIESTO

39. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

19. (streda) augusta 2020 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1. Stavebný zákon

I/2. Činnosť pracovnej skupiny MDV SR pre elektronizáciu a digitalizáciu stavebnej správy

I/3. Certifikácia zhotoviteľov vyhradených stavieb

I/4. Príprava EU projektov

I/5. Projekt rekvalifikácie v stavebníctve

I/6. Zamestnávateľské centrá

I/7. Pripomienky ZSPS k návrhu novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

I/8. Dopracovanie návrhov okruhov na zlepšenie verejného obstarávania a námetov na zlepšenie podnikateľského prostredia

I/9. Pripomienky ZSPS k 19. návrhu nového zákona o výstavbe

I/10. Informácia o administratívnej činnosti Úradu ZSPS.

II. Vnútrozväzové témy

II/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

II/2.  Stav plnenia rozpočtu k 31. 7. 2020

II/3.  Informácia o členskej základni k 12. 8. 2020

II/4.  Návrh organizačného a odborného zabezpečenia Krajských nominačných konferencií ZSPS 2020.

III. Rôzne

III/1. Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

III/2. Návrh na vymenovanie novej gestorky Komisie ZSPS pre vzdelávanie a výchovu v stavebníctve

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie