Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
7. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 19. 5. 2021

PROGRAM

7. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

19. mája (streda) 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Hlavná téma

Prerokovanie návrhov nových zákonov o výstavbe a územnom plánovaní  

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

II/2. Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon, moderné a dynamické stavebné právo

II/3. Online rokovanie Volebného zhromaždenia Republikovej únie zamestnávateľov

II/4. Snem RÚZ

II/5. Zásadné pripomienky ZSPS k k návrhu novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

II/6. 7. zasadnutie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2. Stav plnenia rozpočtu k  30. 4. 2021

III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 7. 5. 2021

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline