6. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 21. 4. 2021

PROGRAM

6. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

21. apríla (streda) 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1. Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

I/2. Spoločné stanovisko k zámeru MV SR prehodnotenia zoznamu viazaných a remeselných živností

I/3. Výbor RÚZ pre vzdelávanie

 

II. Vnútrozväzové témy

II/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

II/2. Stav plnenia rozpočtu k  31. 3. 2021

II/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 13. 4. 2021

II/4. Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Stavebných novín

II/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie