5. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 17. 3. 2021

PROGRAM

5. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

17. marca (streda) 2021 o 13:00 hod.

 

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

Plán obnovy SR – podklady do diskusie

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

II/2. Stanovisko ZSPS k návrhu Návrhu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní obsiahnutým v zákone o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní (LP/2020/624)

II/3. Regionálna rada partnerstva IÚS v KSK

II/4. Príprava konferencií s partnermi

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2. Stav plnenia rozpočtu k  28. 2. 2021

III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 9. 3. 2021

III/4. Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok ZSPS k 31. 12. 2020

III/5. Účtovná závierka ZSPS k 31. 12. 2020

III/6. Redakčná rada Stavebných novín

III/7. Novelizácia interných predpisov ZSPS – III. časť

 

IV. Rôzne

IV/1.   Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

IV/2.  46. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

IV/3.  Spolupráca ZSPS pri organizovaní seminárov so spoločnosťou PlanRadar

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie