4. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 17. 2. 2021

PROGRAM

4. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

17. (streda) februára 2021 o 13:00 hod.

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

Ústna informácia prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a prerokovanie stavu prípravy nových stavebných predpisov:

  • zákona o územnom plánovaní
  • zákona o výstavbe

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.  Ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc. o stave prípravy certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb

II/2.   Aktivity prezidenta ZSPS

II/3.   Vývoj stavebníctva na Slovensku

II/4.   Plán obnovy SR

II/5.   Rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie

II/6.   Rozbor Uznesenia vlády SR č. 77 k zákazu vychádzania

II/7.   Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

II/8.   Novelizácia Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov

II/9.   Úspešne vyhodnotený EÚ projekt National Roundtables- ZSPS koordinátorom

II/10. Pripomienky ZSPS k Návrhu opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného  registra

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2.  Stav plnenia rozpočtu k 

III/3.  Informácia o členskej základni ZSPS

III/4.  Zameranie Odbornej komisie ZSPS pre inovácie, digitalizáciu stavebníctva  adaptáciu na zmenu klímy v sídelnom prostredí

III/5 Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

III/6.  Novelizácia interných predpisov ZSPS – II. časť

 

IV. Rôzne

 

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie